Informacje

BPA Innovation Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami” który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-921/13-00

Przedmiotem projektu jest wdrożenie na polskim rynku rozwiązania Business Planner, które stanowić będzie nowatorską platformę udostepniającą szeroką bazę praktycznej wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach platformy możliwe będzie również zapoznanie się z mechanizmami pozyskania dofinansowania ze środków unijnych oraz pozyskanie inwestora dla swojego pomysłu. Wdrożenie tego typu narzędzia na polskim rynku ma na celu udostepnienie użytkownikom indywidualnym (osobom zainteresowanym prowadzeniem własnej działalności gospodarczej), aplikacji umożliwiającej tworzenie biznesplanów oraz nowoczesnych modeli biznesowych na podstawie Business Model Generation i Lean Canvas. Idea aplikacji stanowić będzie zatem innowacyjne narzędzie do planowania rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz rozwoju biznesu. Wspierać będzie również proces zakładania własnej firmy.

Zapytania ofertowe:
Zapytanie ofertowe MP AMP NR1
Zapytanie ofertowe 1/01/2014
Zapytanie ofertowe 2/01/2014
Zapytanie ofertowe MP AMP NR 2
Zapytanie ofertowe MP AMP NR 3
Zapytanie ofertowe 3/12/2014


@blanner 2014dotacjenainnowacje
Nasz profil na facebooku
Polityka prywatności