5 pomysłów na poszerzenie możliwości Google Analytics

Google Analytics to bardzo przydatne narzędzie, które pozwala zlokalizować źródła generowania ruchu na Twojej witrynie, a także zachowania klientów podczas jej przeglądania. Zrozum znaczenie kilku z poniższych funkcji, aby zwiększyć wachlarz korzyści jakich dostarcza ten program.

1. Współczynnik odrzuceń

Współczynnik odrzuceń to procentowy udział sesji, podczas których użytkownik wchodzi tylko na jedną stronę, po czym opuszcza witrynę bez wejścia w interakcję z nią. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy może więc być sytuacja, gdy witryna składa się tylko z jednej strony. W przeciwnym razie jest to spowodowane reakcją użytkownika na design, treść strony, oraz komfort poruszania się po stronie. Należy więc zastanowić się nad ich poprawieniem.

2. Czas trwania sesji

Google Analytics nie mierzy rzeczywistego czasu jaki odwiedzający spędza na stronie. Mierzy natomiast średni czas trwania sesji, oparty na różnicy pomiędzy czasem spędzonym na pierwszej i ostatniej stronie. Dużą rolę w zbadaniu zaangażowania odwiedzającego spełnia więc ilość czasu spędzonego na późniejszych etapach przeglądania witryny, innych niż strona startowa. Czasami jednak, czas trwania pojedynczej wizyty na podstronie wynosi kilka sekund np. przy przechodzeniu ze strony na stronę.

3. Nie wszystkie źrodła automatycznie tagują linki

Efektywny sposób tagowania linków polega na dodawaniu parametrów do adresu URL w taki sposób, aby nie wpływało to na jego funkcjonalność, lecz pozwalało śledzić historię wizyt. Chcąc na przykład sprawdzić, ile osób, które otrzymały newslettera wejdzie na stronę i wykona na niej jakiekolwiek działanie, wystarczy prawidłowo otagować linki do witryny w twoim newsletterze.

4. Import celów z Analytics do AdWords

Analytics pozwala na tworzenie celów oraz importowanie ich do AdWords, pozwalając na śledzenie progresu w ich realizacji. Warto pamiętać, że synchronizacja programów może potrwać do 24 godzin. Weź to pod uwagę optymalizując swoje konto.

5. Połączenie Analytics z AdWords

Połączenie Google Analytics z AdWords pozwala na śledzenie informacji o prowadzonej kampanii oraz identyfikację działań, odpowiadających za korzyści. Z drugiej strony stwarza możliwość zaimportowania nowych kolumn w AdWords tj. współczynnik odrzuceń, czas spędzony na stronie, liczba stron przeglądanych podczas jednej sesji. Synchronizacja tych programów jest szczególnie przydatna podczas analizowania poprawności działania słów kluczowych.

Poza wyżej opisanymi wskazówkami, zanalizuj, które podstrony powodują największy współczynnik wyjść w witrynie, w których lokalizacjach geograficznych posiadasz najwięcej klientów, a także jaki jest ich wiek i płeć. Będziesz zadowolony z korzyści, jakie da ci korzystanie z tych danych we wszystkich używanych kanałach marketingowych.

logo1